Kalendář akcí pro školní rok 2021/2022

21.03.2022 Edukativní program „Vědecké laborky“ – Marstafit

28.03.2022 Edukativní program „Malý vodohospodář“ – Malá technická univerzita

07.04.2022 Edukativní program „Indiánskou stezkou“ – Jan Bezek, Rosehill

12.04.2022 Fotograf – pan Suchopár

21.04.20222 Edukativní program „Malý energetik“ – Malá technická univerzita

25.04. - 29.04.2022 Škola v přírodě – hotel Berghof

02.05.2022 Čarodějnice – MŠ Knovíz

11.05.2022 Zápis do MŠ

16.05.2022 Edukativní program „Zpracovatel odpadů“ – Malá technická univerzita

19.05.2022 Divadelní představení „Jezinky Bezinky“ – divadlo Elf

01.06.2022 Den Dětí – MŠ Knovíz

03.06.2022 Divadelní představení „Budulínek“ – Šimon Pečenka

09.06.2022 Edukativní program „Malý archeolog“ – Malá technická univerzita

20.06.2022 Rozloučení s předškoláky – Kouzelník Cucín