Nástěnka

 

Věc: Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Knovíz, okres Kladno.
 
Ředitelka školy Mgr. Martina Petržílová po projednání se zřizovatelem vyhlašuje dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, přerušení provozu Mateřské školy Knovíz od 4. 7. 2022 do 28. 8. 2022 z organizačních a technických důvodů.  

Rodiče jsou o této skutečnosti informováni:
a) vyvěšením na informačním panelu školy,
b) zveřejněním na webových stránkách školy. 


Protože se ve spádové oblasti nenachází jiná mateřská škola, nemá ředitelka školy povinnost a ani možnost zajistit pobyt dětem v jiné mateřské škole. Škola tak bude uzavřena bez náhrady.

V Knovízi dne 2. 5. 2022