MATEŘSKÁ ŠKOLA KNOVÍZ  

Knovíz č. 55, 274 01 Slaný  -  tel. 312 587 413  -  okr. Kladno  

IČ: 750 31 159, email: msknoviz@volny.cz, web:www.msknoviz.cz 

____________________________________________________ 

 

 

Vyhlašuje dne 11. 5. 2022 zápis do Mateřské školy v Knovízi, okres Kladno  

 

K zápisu se osobně dostaví zákonný zástupce uchazeče (dítěte) spolu s uchazečem o přijetí a předloží vyplněný tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení od lékaře a předloží k nahlédnutí občanský průkaz a rodný list dítěte. Veškeré podrobnější informace o příjímacím řízení a potřebné tiskopisy naleznete v odkazech níže.  

 

Zápis se bude konat v prvním patře budovy Mateřské školy v Knovízi od 9:00 hodin do 11:00 hodin  

 

V Knovízi dne 11. 4. 2022                                                                                                                                                                     

 

Kriteria-prijimaciho-rizeni-do-ms

Informace-o-prijimacim-rizeni-do-ms

Potvrzeni-od-lekare

Zadost-o-prijeti-do-ms

Desatero-pro-rodice