Když všechno kvete

 

Upevňování citových vztahů ke svým blízkým. Rozšiřování poznatků o přírodě, pozorování kvetoucí přírody (krása a vůně květů, život na louce, práce na zahradě. Rozvíjení schopností sebeovládání, ohleduplnosti, pohotové reakce, dodržování pravidel a rozvíjení pohybových schopností. 

 

2. 5. – 6. 5. Svátek všech maminek 

 • Upevňování vazeb v rodině 

Pondělí 

 • Rozhovory o škole v přírodě
 • Čarodějnický karneval v MŠ

Úterý 

 • Výroba dárku pro maminky
 • Nácvik písně Šípková Růženka 

Středa 

 •  Práce s časopisem Předškolák
 • Tulipány – stříhání, lepení 

Čtvrtek 

 • Malé děti – vytrhávání květin z papíru
 • Velké děti - vystřihování, lepení - květiny
 • Procházka do parku – pozorování rostlin a živočichů v trávě 

Pátek 

 • Překonávání překážek, přeskoky
 • Dramatizace – napodobování zvířátek 

 

9. 5. – 13. 5.  Když všechno kvete 

 • Prohlubovat u dětí zájem o přírodu a vést děti ke správnému chování k ní 

Pondělí 

 • Ptačí hnízdo – kolorovaná kresba tuší
 • Pozorování volně žijících ptáků
 • Prohlížení obrazového materiálu, názvy známých ptáků 

Úterý 

 • Nácvik básně „Halí belí“ – vést děti ke kultivovanému přednesu
 • Grafomotorické listy
 • Sledování kvetoucích stromů 

Středa 

 • Výtvarná práce – „rozkvetlý strom“ 

Čtvrtek 

 • Určování počtu – hra „Na obchod“
 • Časopis Předškolák 

Pátek 

 • Procvičování krátkodobé paměti - Pexeso
 • Velké děti - logické hry
 • Malé děti – vytváření skupin stejných tvarů, barvy 

 

16. 5. – 20. 5. Příroda je živá 

 • Učit všímat si přírody, poznáváme život na louce 

Pondělí 

 • Práce s obrazovým materiálem – život na louce, rozhovory 

Úterý 

 • Práce s knihou, poznávání hmyzu a zvířat, žijících na louce
 • Kolorovaná kresba tuší - beruška, motýl 

Středa 

 • Výtvarná práce – „Vlčí máky“ 

Čtvrtek 

 • Divadlo v MŠ – Jezinky Bezinky 

Pátek 

 • Cvičení s lavičkou a žebřinami
 • „Beruška“ – výroba berušky (rulička papíru, malba, vystřihování, lepení) 

 

23. 5. – 28. 5. Máme rádi zvířata 

 • Poznáváme domácí zvířata i jejich mláďata 

Pondělí 

 • Práce nad obrázky – domácí a hospodářská zvířata 

Úterý 

 • Starší děti – výroba statku
 • Mladší děti – hospodářská zvířata z ruliček od toaletního papíru 

Středa 

 • Rozvoj řečových schopností u dětí – „Jaké chováme domácí zvíře“ 

Čtvrtek 

 • Časopis Předškolák – určování počtu, popis obrázku 

Pátek 

 • Cvičení s obručí, prolézání, koulení
 • Chůze s knihou na hlavě 

 

30. 5. – 3.6.  Oslavujeme den dětí - Týden plný pohybových her 

 • Rozvoj schopnosti sebeovládání, ohleduplnosti, pohotové reakce
 • Dodržování pravidel a rozvoj pohybových schopností při hrách 

Pondělí 

 • PH „Na kukačku“ – rozvoj sluchového vnímání, hod na cíl papírovou koulí 

Úterý 

 • PH „Na rybáře“ 

Středa 

 • Dětský den v MŠ 

Čtvrtek 

 • PH „Na žabičky“ – rozvoj postřehu a zrakového vnímání 

Pátek 

 • PH „Čápi, žáby, motýli“ – rozvoj pohotové reakce, změna pohybu na daný signál